Permission marketing

Permission marketing is een relatief nieuw begrip, die werd bedacht en ontwikkeld door de ondernemer, Seth Godin . De traditionele methoden van marketing zijn gebaseerd op de aandacht van de klant weg te trekken met wat hij op dat moment mee bezig is. Klassieke voorbeelden zijn de steeds herhalende televisie advertenties die zijn film of serie onderbreken of internet popups die tevoorschijn komen als hij een website bezoekt.

Volgens Seth Godin, zijn de traditionele methoden van reclame, vaak aangeduid als ” interruption marketing”, vandaag de dag veel minder effectief geworden omdat de klant overspoeld wordt met informatie. Daarom heeft Godin het idee van permission marketing ontwikkeld . Permission marketing is het tegenovergestelde van interruption marketing ; in plaats van het onderbreken van de klant met ongevraagd informatie, is permission marketing er op gericht om producten en diensten te verkopen alleen wanneer de prospect vooraf toestemming heeft gegeven om  hierover marketing informatie te ontvangen.

Opt-in e-mail is een schoolvoorbeeld van Permission marketing, waarbij internetgebruikers zich aanmelden ( met andere woorden: toestemming geven) om informatie te ontvangen over een bepaald product of dienst. Supporters van Permission marketing beweren dat het effectiever omdat de potentiële klant meer geïnteresseerd is. Verder is het ook kostenefficiënter in vergelijking met de traditionele methoden , want de bedrijven zullen zich nog enkel op die consumenten moeten richten die hun toestemming hebben gegeven.

Leave a Comment

Your email address will not be published.